جعبه سیاه

کلام: دیگرد
آهنگ: سعید دهقان
جلد: فروغ

محتویاتِ بسته‌ی دیجیتال:
WAV قطعه‌ + MP3 قطعه + JPG جلد

حداقلِ قیمت: ۱۵٬۰۰۰ تومان
حداکثرِ قیمت: ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تومان
Category: